top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Daň z nemovitostí 2022

Daň z nemovitostí 2022. Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek.


Do konce května je potřeba zaplatit daň z nemovitých věcí. Komu vychází vyšší jak 5000 korun, může si platbu rozpůlit – do konce května pak stačí poslat jen první splátku.


Finanční správa v předchozích týdnech rozeslala lidem informace k platbě daně, nejčastěji složenku. Kdo ji neobdržel a neví, jak daň z nemovitostí zaplatit, měl by se obrátit na pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti se jeho nemovitosti nacházejí.

Finanční správa letos rozeslala celkem 2,8 milionu obálek se složenkami, je to o téměř půl milionu složenek méně než loni. Lidé se stále více hlásí o elektronické zasílání informací na e-mail. Kdo má datovou schránku, ten informace k platbě dostává do ní. Složenky se neposílají také těm, kdo daň platí přes SIPO.

Od letošního roku nově údaje pro placení daně naleznete také na portálu Moje daně (Online finanční úřad).

Jestliže vám vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň předepisuje vždycky, a to v minimální výši 50 korun.

Kdo platí víc jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo je zapsaný v katastru jako majitel nemovitosti k 1. lednu letošního roku. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek. Daň se platí vždy za celý rok, neplatí se v poměrné výši dle počtu měsíců vlastnictví nemovitosti.

Kdo daň z nemovitostí zaplatí pozdě, tomu vzniká u finančního úřadu dluh ve formě úroku z prodlení. „Od začátku roku 2021 se úroky z prodlení u daní počítají od čtvrtého dne po splatnosti, a to tak, že úroková sazba je repo sazba platná k 1. dni daného pololetí zvýšená o 8 procentních bodů. Repo sazba platná k 1. lednu 2022 byla 3,75 %, proto je aktuální sazba pro úroky z prodlení 11,75 %,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.


Zatímco se daň z nemovitých věcí platí každoročně, přiznání se podává jen poté, co jste nemovitost nově nabyli nebo u ní došlo k nějaké významné změně, po které je třeba přiznání podat. Přiznání se podává vždy na začátku následujícího roku, kdy k nabytí či změně došlo.


4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page