top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2022?

Konec ledna je vždy ve znamení daně z nemovitých věcí. Letos tomu nebude jinak. Přinášíme přehled informací, které byste měli znát.


Kdo musí podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání platí pro poplatníky, kteří v roce 2021 získali (koupí, darováním, dědictvím) pozemek, stavbu, byt nebo nebytovou jednotku. Dále musí přiznání podat i majitelé pozemků, kteří na něm zaevidovali krajinný prvek, nebo majitelé nemovitosti, u které provedli v minulém roce přístavbu, nástavbu nebo částečnou likvidaci, a změnili tak druh nebo výměru pozemku, zvýšili nadzemní podlaží apod.

Analogicky pak platí povinnost „se přiznat“ i pro poplatníky, kteří darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitost. To ale jen v případě, že stále ještě nějakou jinou nemovitost v daném kraji vlastní. Pokud už by tímto krokem pozbyli všech nemovitostí, musí o tom jen informovat finanční úřad v kraji, pod který nemovitost spadala.


Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí máte letos čas do pondělí 31. ledna 2022.


Výjimka platí pro poplatníky, kteří požádali o zápis změny do katastru nemovitostí v loňském roce, ale fakticky k němu došlo až letos. Pak stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém opravdu k zápisu do katastru došlo.

Podle stejného vzorce se postupuje i v případě, že do konce minulého roku původní majitel nemovitosti zemřel a na vás přechází nárok v rámci dědického řízení, které nebylo do konce roku ukončeno. Pak za zděděnou nemovitost podáváte přiznání do konce třetího měsíce následujícího po tom, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podáváte na období následující po roce, v němž zůstavitel zemřel.

Jak podat daňové přiznání?

Kromě papírového formuláře, který odevzdáte na podatelně finančního úřadu nebo ho pošlete poštou, můžete využít i elektronický formulář. Najdete ho na serveru MOJE daně, který slouží jako online finanční úřad. Přiznáte se zde i bez datovky nebo elektronického klíče. Ověření probíhá i přes bankovní identitu.

Na serveru MOJE daně je také aplikace pro elektronická podání pro finanční správu (EPO). V té můžete ukládat rozpracovanou žádost a poté ji opět načíst z uloženého souboru. Po vyplnění je možné vytvořit datovou zprávu, kterou přímo z aplikace odešlete, nebo vygenerovat formulář v PDF k tisku.

Od roku 2021 neplatí, že by se museli povinně přiznávat všichni poplatníci, kteří mají v provozu datovou schránku. Povinnost platí i nadále jen pro ty, kteří si ji museli zřídit ze zákona.

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání nepodáváte u daně z nemovitých věcí finančnímu úřadu podle vašeho trvalého bydliště, jako je tomu u daně z příjmů. Formulář musíte nasměrovat vždy podle toho, v jakém kraji se nachází nemovitost, za kterou přiznání podáváte. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji.
3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page