top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Jak se při dědictví vyhnout dluhům po zemřelém

Jak se při dědictví vyhnout dluhům po zemřelém?

„Dozvěděly jste se,  že dědic odpovídá za dluhy zemřelého i nad hodnotu nabytého dědictví. Jak mohu zjistit, kolik toho vlastně a kde nebožtík dlužil, zvlášť když jde o vzdáleného příbuzného, o kterém nic nevím?”

Využijte právo výhrady soupisu „Kategorické konstatování, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele jen do výše hodnoty dědictví, jaké bylo v již zrušeném občanském zákoníku, nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) sice v tomto rozsahu nepřijímá, ale dává dědici právo vyhnout se úskalí platit dluhy zůstavitele nad rámec získaného dědictví s využitím ustanovení § 1674 a násl. o právu výhrady soupisu,” upozornil Jan Dubenský.

Právo výhrady soupisu může dědic uplatnit prohlášením učiněným ústně před soudem anebo prohlášením zaslaným soudu v písemné formě. O tom je dědic v řízení o dědictví informován. Výhradu soupisu pozůstalosti je třeba uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice o tomto právu vyrozuměl. Jsou-li pro to důležité důvody, může soud lhůtu dědici prodloužit.Výhradu soupisu nelze uplatnit dodatečně

Pokud práva výhrady soupisu pozůstalosti nevyužijete nebo prohlásíte, že ho neuplatňujete, nemůže je uplatnit dodatečně.

Soud po uplatnění tohoto práva provede šetření ke zjištění hodnoty zůstavitelova majetku a jeho dluhů. „Vyzve věřitele, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky,”

Podrobnosti celého postupu vám vysvětlí notář, který za soud provádí úkony řízení o dědictví. Je však třeba vzít v úvahu, že provedení soupisu majetku a dluhů vyžaduje náklady, které musí ten, kdo toto právo uplatnil, uhradit.

„Nespornou výhodou však je, pokud uplatnil dědic výhradu soupisu, a pokud dědictví přijme, hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page