top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Pokračování v informacích o osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti.

osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti a to v případě, že prodávající měl bezprostředně před prodejem v prodávané nemovitosti (rodinný dům nebo byt) bydliště alespoň 2 roky. V případě SJM stačí, pokud podmínku splní jeden z manželů. V tomto případě se osvobození od daně řídí podle § 4, bod 1, písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

§ 4 (1) Od daně se osvobozuje a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; ….

Pro splnění podmínek pro toto osvobození, jsou důležité 2 pojmy – „bydliště“ a „bezprostředně před prodejem“.

„Bydliště“ nutně neznamená, že prodávající musí mít na adrese nemovitosti přihlášen trvalý pobyt. Pro prokázání skutečnosti, že se v místě trvale zdržoval, postačuje doložit, že na adresu byly doručovány např. účty za odběr elektřiny. Některé finanční úřady akceptují i čestné prohlášení souseda.

„Bezprostředně před prodejem“ bohužel také není nikde v zákoně upřesněno. Obecně platí, že podmínka osvobození bude splněna např. v případě, když se prodávající z nemovitosti odstěhuje a prodej zadá realitní kanceláři, přičemž k prodeji dojde až po nějaké době. Naopak podmínku „bezprostředně“ nesplní, když se vystěhuje, ale na nějakou dobu před prodejem nemovitost pronajme.

Osvobození platí pouze v případě, že nemovitost nebyla ve lhůtě 2 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku!

Rovněž nelze lhůtu obejít uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvu uzavřít až po uplynutí lhůty 2 let. Příjem plynoucí z budoucího prodeje podléhá dani z příjmu!

POZOR! Toto osvobození se nevztahuje na příjem za převod družstevního podílu v bytovém družstvu!

veškeré informace  Bc. Marie Ratajová ABES

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page