top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti. V každém reklamním a informačním materiálu inzerujícím nemovitost z nabídky realitní kanceláře se musí objevit údaj o klasifikační třídě objektu z pohledu energetické náročnosti.


Pokud prodávající nebo pronajímatel (pro pronajímání jednotek platí od 1.1.2016) nedodá realitní kanceláři průkaz energetické náročnosti budov (PENB), musí realitní kancelář v inzerátu uvést nejhorší třídu energetické náročnosti. tzn. třídu G. Povinnost stanovuje novela zákona č. 406/2000 Sb. Energetický zákon, která vstupuje v platnost k 1.7.2015. Za její porušení může být Státní energetickou inspekcí udělena realitní kanceláři pokuta. Novela přináší i další změny v povinnostech předkládat PENB: 1) PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: budova je postavena před 1.1.1947, od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy a prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen. 2) PENB dosud nemusel být vystaven, pokud šlo o objekt pro rodinnou rekreaci. Nyní je prodávající nebo pronajímatel této povinnosti zbaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. V praxi to znamená, že pokud se například chata (tj. objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba pro rodinnou rekreaci) používá jen v období duben – říjen, není nutný PENB. Pokud by se naopak na chatě bydlelo celoročně, bylo by nutné PENB vystavit. V ostatních případech zůstává povinnost předložení energetických štítků v platnosti a to včetně možnosti u jednotek předložit místo štítku vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tuto povinnost nijak neovlivňuje, zda je v kupní smlouvě ustanovení o energetickém štítku uvedeno nebo ne. „Prodávající je dále povinen ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů nejpozději při podpisu této smlouvy předat kupujícímu originál průkazu energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy nebo jeho ověřenou kopii (dále jen „průkaz“). Pokud nebyl prodávajícímu na základě jeho písemné žádosti adresované stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkaz předán, může prodávající tento průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro bytovou jednotku za uplynulé tři roky.“ Chcete-li mít předání energetického štítku písemně ošetřeno, můžete jeho (ne)předání vyznačit v protokolu o předání nemovitosti.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page