top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Směnka vlastní

Na co si musíte dát pozor, když je váš úvěr zajištěn směnkou?

Jak probíhá soudní řízení o směnečném závazku Předloží-li žalobce-věřitel soudu v prvopisu směnku, tedy její originál, o jejíž pravosti není důvodu pochybovat (nebudí na první pohled např. dojem zfalšované listiny), a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud (automaticky) směnečný platební rozkaz, v němž žalovanému dlužníkovi uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

Nepodá-li žalovaný dlužník včas námitky nebo vezme-li je zpět, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Pozdě podané námitky nebo námitky, které neobsahují odůvodnění, soud odmítne. Podá-li žalovaný dlužník včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání; k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet.


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page