top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Směnka vlastní.

Aktualizováno: 29. 6. 2023

Směnka vlastní www.reka.cz
Směnka vlastní

Směnka vlastní

Na co si musíte dát pozor, když je váš úvěr zajištěn směnkou?

Jak probíhá soudní řízení o směnečném závazku Předloží-li žalobce-věřitel soudu v prvopisu směnku, tedy její originál, o jejíž pravosti není důvodu pochybovat (nebudí na první pohled např. dojem zfalšované listiny), a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud (automaticky) směnečný platební rozkaz, v němž žalovanému dlužníkovi uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

Nepodá-li žalovaný dlužník včas námitky nebo vezme-li je zpět, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Pozdě podané námitky nebo námitky, které neobsahují odůvodnění, soud odmítne. Podá-li žalovaný dlužník včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání; k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet.

Nedokazuje žalující, ale žalovaný dlužník Zásadně musí před soudem dokazovat žalobce, tedy ten, kdo něco po někom požaduje – říká se tomu, že nese nebo že jej tíží důkazní břemeno. Ovšem důkazní břemeno k prokázání tzv. kauzálních námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, tj. námitek majících původ v mimosměnečných vztazích účastníků, tíží žalovaného směnečného dlužníka – nikoliv žalujícího směnečného věřitele. (To je rozdíl od situace, kdy věřitel vymáhá dluh, který není zajištěn směnkou.) Směnka je totiž tzv. abstraktní cenný papír, ke svému vzniku tedy nepotřebuje právní důvod (tzv. kauzu), obstojí sama o sobě. Prostě podepsali jste směnku, vystavili jste směnku, má se za to, že dlužíte, i kdyby to nebyla pravda, ale to pak musíte dokazovat právě vy.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page