top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Zákon o daních z příjmů umožňuje některé příjmy osvobodit od daně.

Aktualizováno: 29. 6. 2023

Zákon o daních z příjmů Zákon o daních z příjmů prochází v rámci roku několika novelami. Jednou z novinek, kterou přinesl rok 2022, bylo zavedení změny v oblasti osvobozování příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu. Tato změna, která zpřísňuje osvobození od daně, se poprvé uplatnila již v přiznání za zdaňovací období roku 2021.


Zákon o daních z příjmů
Zákon o daních z příjmů

Jaké změny v oblasti osvobození nastaly Zákon o daních z příjmů?

Novelou zákona o daních z příjmů došlo ke změně, která se týká prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky. Podmínky pro osvobození tohoto příjmu definuje zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. a), a to tak, že pokud chce poplatník osvobodit příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a v této nemovitosti měl poplatník bydliště kratší než dva roky bezprostředně před jejím prodejem, musí splnit následující podmínky.

První podmínka definovaná zákonem je, že peněžní prostředky, které poplatník díky prodeji získá, následně použije na obstarání vlastní bytové potřeby. Novelou však byla přidána ještě jedna podmínky, a to ta, že tento úmysl musí poplatník oznámit správci daně.

Dříve platilo, že pro splnění nároku na osvobození je dostačující, že poplatník využije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Nově je však osvobození podmíněno právě oznámením správci daně.


Do kdy musí poplatník využít získané prostředky?

Pokud poplatník splnil obě podmínky pro osvobození, tj. získané prostředky využil nebo využije na obstarání bytové potřeby a tento úmysl oznámil správci daně, musí získané prostředky využít v určité lhůtě. Peněžní prostředky tak musí být využity do konce zdaňovacího období, které bezprostředně následuje po období, ve kterém poplatník peněžní prostředky získal.

Za splnění podmínky je považováno i to, kdy poplatník využije peněžní prostředky dříve, tj. v období bezprostředně předcházejícím tomu období, ve kterém byly prostředky získány.

Pokud tedy poplatník prodal výše definovanou nemovitost v roce 2022, může uplatnit osvobození v případě, že učiní oznámení správci daně a peněžní prostředky využil nebo využije v obdobích 2021 – 2023.

V jakých dalších případech musí být oznámeny příjmy?

Osvobození od daně v případě vynaložení peněžních prostředků na obstarání bytové potřeby je podmínkou i v dalších případech, kdy poplatník osvobozuje příjem z prodeje. Jedná se například o situaci, kdy nedošlo ke splnění časového testu vlastnictví, který definuje zákon o daních z příjmů.

Zákon o daních z příjmů totiž v § 4 odst. 1 písm. b) definuje, že od daně lze osvobodit příjem z prodeje nemovitosti, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět, případně deset let. V takovém případě může poplatník příjem osvobodit.

Co se stane v případě, že neoznámím úmysl osvobodit příjmy?

Neoznámení úmyslu osvobodit příjmy se poplatníkům opravdu nevyplácí. Pokud poplatník zapomene oznámit osvobození příjmů, nesplnil tak podmínky pro osvobození příjmů. V takovém případě musí poplatník tyto příjmy zdanit jako ostatní příjem.

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page