top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Zástavní právo k nemovitosti vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

Aktualizováno: 29. 6. 2023


Zástavní právo k nemovitosti
Zástavní právo k nemovitosti

Pokud si plánujete pořídit nemovitost a chcete ji financovat hypotečním úvěrem, nevyhnete se ručení určitou zástavou. Ve většině případů jí bývá kupovaný objekt, ať se jedná o dům, nebo jde o byt. Dá se ale ručit také jinou nemovitostí, kterou již vlastníte vy, nebo třeba vaše rodina, jež je ochotná vám touto cestou pomoci. Sjednáním hypotečního úvěru pak vzniká zprostředkovateli této půjčky takzvané zástavní právo k dané věci.


Co je Zástavní právo k nemovitosti

Zástavní právo je typ věcného práva, které chrání věřitele, jenž dlužníkovi Zástavní právo k nemovitostizprostředkoval půjčku finančních prostředků. Na základě tohoto oprávnění může věřitel v případě, kdy dlužník včas a řádně dluh nesplatí, použít zastavený předmět ke zpeněžení. Výtěžek z prodané zástavy pak slouží pro umoření dluhu. Nejčastěji se s tímto typem práva můžete setkat v rámci hypotečních úvěrů, kde kupující ručí bance za poskytnuté prostředky buď kupovanou, nebo jinou nemovitostí. Problematiku zástavního práva přitom upravuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Typy zástavního práva

Zástavní právo smluvní může nabývat různých podob v závislosti na tom, kdo jej zřizuje, zda se týká jedné, nebo více zastavovaných věcí, jestli již daná věc byla zastavena jinému věřiteli, v jakém rozsahu bude zastavena a tak dále. Na základě všech okolností spojených s předmětem zástavy se pak rozlišují následující druhy zástavního práva:

  • zástavní právo soudcovské,

  • zástavní právo zákonné,

  • vespolné zástavní právo,

  • exekutorské zástavní právo,

  • podzástavní právo.

Jak se zřizuje zástavní právo

Zástavní právo vzniká věřiteli nejčastěji na základě zástavní smlouvy. V té je vždy potřeba uvést, která věc bude sloužit jako zástava a pro jaký dluh se zástavní právo zřizuje. Tato smlouva je vyžadována především u nemovitých věcí, neboť ty nemohou být přímo odevzdány věřiteli, aby je měl po dobu trvání dluhu u sebe. V případě nemovitosti je informace o zástavním právu uvedena ve veřejném rejstříku, kterým je katastr nemovitostí.

Zástavní právo u nemovitých věcí nabývá platnosti v okamžiku zápisu do katastru. Pakliže daná zástava není zapisována do veřejného seznamu, vzniká zástavní právo věřiteli v okamžiku zápisu do takzvaného rejstříku zástav. Ten spravuje Notářská komora České republiky v elektronické podobě na svých webových stránkách.


Zástavní právo na nemovitost

V případě nákupu domu či bytu na hypoteční úvěr vzniká zástavní právo k nemovitosti bance, jež žadateli půjčku poskytuje. Jde o právní nástroj zajištění pohledávky během čerpání tohoto úvěru. Jelikož se u nákupu nemovitostí jedná o velké částky, banka potřebuje mít záruku, že v momentě, kdy klient přestane z nějakého důvodu dluh splácet, nepřijde o zprostředkované peníze.

Zástavní právo k nemovitosti má tak chránit věřitele před ztrátou poskytnutých prostředků v důsledku neplnění povinností klienta, a to tím způsobem, že v případě potřeby může zastavenou nemovitost zpeněžit. Učinit tak může i ve chvíli, kdy nemovitost, jíž klient ručí, není jeho, ale třeba rodičů nebo jiných příbuzných či známých. Pakliže s ručením dané osoby tito lidé souhlasili, musí počítat s tímto rizikem.

Co když hypotéku přestanete splácet

Ve chvíli, kdy bez jakékoliv domluvy s věřitelem přestanete splácet hypoteční úvěr a zároveň nejste ani schopni zbytek dluhu doplatit, může dojít až na exekuční řízení. V takovém případě může být nemovitost, na níž vázne zástavní právo, prodána ve veřejné dražbě. Jedná se o takzvanou dražbu nedobrovolnou, kterou má věřitel na základě zástavní smlouvy právo uskutečnit, aby uspokojil své pohledávky. Existují však také dražby dobrovolné, které iniciuje vlastník nemovitosti nebo pověřený zástupce, jímž bývá často insolvenční správce.

68 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page