top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraKarel Křeček

Zastavení exekuce.

Aktualizováno: 29. 6. 2023

Zastavení exekuce po zaplacení jistiny.

Tady se jedná o tzv. Milostivé léto, kdy bude exekuce zastavena, pokud povinný nejpozději do 28. ledna 2022 zaplatí vymáhanou jistinu a část nákladů exekuce, tj. 907,50 Kč (včetně DPH). Jistinou se myslí původní dluh bez příslušenství – tedy úroků, úroků z prodlení, penále či nákladů spojených s uplatněním dluhu, jako jsou náklady věřitele (soudní poplatky, právní zastoupení atd.).Zastavení exekuce
Zastavení se samozřejmě netýká každého dluhu, ale pouze dluhů u veřejnoprávních věřitelů, jako je stát, obce a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, právnické osoby s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (např. některé dopravní podniky, ČEZ atd.).

  • Jestliže je k 28. říjnu 2021 vymožena jistina + náklady exekuce ve výši 907,50 Kč, exekutor sám takovou exekuci zastaví.

  • Pokud bude jistina + náklady exekuce ve výši 907,50 Kč uhrazena v období od 28. 10. 2021 do 28. ledna 2022, exekutor na návrh povinného exekuci zastaví.


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page